Beheer van je financiële administratie en verwerking van je boekhouding

Heel concreet kunnen we zeggen dat dit gaat over de verwerking van je boekhoudkundige en financiële gegevens. Denk hierbij aan:

  • boeken en betalen van facturen
  • debiteurenbeheer
  • crediteurenbetalingen
  • financiële rapporten opstellen
  • belastingaangiftes
  • subsidieaanvragen

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs