Advies bij uitbreiding of investeringen

Gaan je zaken goed en wil je uitbreiden of verder investeren? Dan helpen we je graag bij het nemen van je beslissingen. We berekenen de kosten van je investering op korte en op lange termijn, we stellen een investeringsbudget op en een terugverdienmodel. Verder gaan we na hoe je je investering best bekostigd: met eigen middelen of via een financiering of kom je misschien in aanmerking voor subsidies?

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs