Interne administratieve of boekhoudkundige krachten

Het spreek voor zich dat we graag samenwerken met jouw medewerkers die administratieve en/of financiële verrichtingen uitvoeren. Hiervoor maken we afspraken zodat duidelijk is wie wat doet en er geen dubbel werk verricht wordt. We kunnen je medewerkers ook opleiden om bepaalde taken uit te breiden of erbij te nemen.

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs