Wat doen wij

Als boekhouder, accountant en belastingsconsulent houden we ons bezig met cijfers. Waar een ander eens moet gapen bij het horen van woorden zoals omzet, winst, verlies, belasting, btw enz., worden wij net klaarwakker!

En dat is maar goed ook want de financiële administratie van een organisatie, klein of groot, moet correct zijn. Niet enkel omdat je zelf een goed zicht moet hebben op de financiële kant van je onderneming, maar ook omdat je aan verschillende wetten en regelgevingen moet voldoen. En die veranderen voortdurend.

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs