Bij jou of liever bij ons op kantoor?

We zien onszelf graag als verlengde van jouw bedrijf of onderneming. We willen jouw organisatie vooruit helpen. Dat doen we door jouw financiële administratie correct uit te voeren en jouw financiële situatie in kaart te brengen.

De werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, doen we bij ons op kantoor of we komen naar je toe. Dat is maar net wat je zelf wilt.

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs