Ondersteuning bij de opstart van je activiteiten

Consius helpt je bij de opstart van je activiteiten. We bekijken samen welke ondernemingsvorm aangewezen is: zelfstandige - in hoofdberoep of in bijberoep -, een eenmanszaak, een bvba of andere vennootschapsvorm? Ze hebben elk hun eigen karakter, manier van werken en verplichtingen waaraan je moet voldoen. Het is dus belangrijk dat je de juiste keuze maakt.

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs