Onroerend goed buitenland

23/05/2023

Onroerend goed in het buitenland : wijzigingen vanaf 01/01/2021

Vanaf inkomsten 2021 (aanslagjaar 22) zullen buitenlandse onroerende goederen in het bezit van natuurlijke personen (dus enkel in de personenbelasting)  een kadastraal inkomen toegekend krijgen.

M’n zal vanaf 01/01/2021 dus niet meer belast worden op theoretische huurwaarde , maar op basis van het ‘’nog te bepalen’’ kadastraal inkomen.

Hoe zal dit in de praktijk verlopen ?

 • Moet ik de administratie zelf contacteren ?
  • Belastingplichtige die op 31/12/2020 reeds in het bezit was van een buitenlands onroerend goed en dit in het verleden correct heeft aangegeven, zal in de komende weken/maanden een gecontacteerd worden dor de administratie voor het bepalen van dit kadastraal inkomen
  • Koop of verkoop je na 01/01/2021 een onroerend goed in het buitenland dan ben je verplicht om spontaan aangifte te doen bij de dienst Algemene Administratie en Patrimoniumdocumentatie. U heeft hiervoor 4 maanden de tijd.
  • Belangrijk is dat de administratie op de hoogte is van het bezit van dit buitenlands onroerend goed. Ben je dus in bezit van een buitenlands onroerend goed en heb je dit in het verleden nog nooit aangegeven is het advies : regulariseren en alsnog aangeven in je aangifte over inkomsten 2019 / aanslagjaar 2020.

 

 • Het bepalen van het kadastraal inkomen
  • De administratie zal het kadastraal inkomen bepalen op basis van de actuele verkoopwaarde van het buitenlands onroerend goed en deze omrekenen naar een kadastraal inkomen. Deze omrekening gebeurt op basis van volgende formule :
   • Actuele verkoopwaarde 2020
   • Correctiefactor 15,036 om te komen tot een verkoopwaarde op datum van 01/01/1975
   • Gecorrigeerde verkoopwaarde 1975 * 5.3% = kadastraal inkomen
  • De verkoopwaarde 2020 is dus een belangrijke parameter in deze formule. Het is aan de belastingplichtige om deze te bepalen en door te geven aan de administratie. Start dus nu met het vergaren van de nodige documenten om deze actuele verkoopwaarde te onderbouwen. Volgende documenten kunnen zeker van nut zijn :
   • Aankoopacte van het onroerend goed
   • Recent schattingsverslag van het onroerend goed (eventueel af te stemmen met een lokale makelaar)
   • Markevolutie van regio (sterke prijsstijging of daling omwille van diverse redenen)
   • Actuele toestand van het onroerend goed

U hebt er alle belang bij het dossier nu al grondig  te onderbouwen en voor te bereiden. Van zodra u een uitnodiging ontvang om de actuele waarde door te geven aan de administratie zal u maximaal 1 maand hebben om deze aangifte in te dienen.

Heeft dit impact op m’n te betalen belasting ?

Tot 31/12/2020 was u verplicht de theoretische huurwaarde (bij niet verhuur van het onroerend goed) of de bruto ontvangen huurgelden aan te geven in de aangifte personenbelasting. Door toepassing van de dubbele belastingverdragen werden deze huurontvangsten niet effectief belast maar werden ze wel in rekening genomen voor het bepalen van je gemiddeld tarief in de personenbelasting. Indien het nieuwe kadastraal inkomen hoger is dan de in het verleden aangegeven huurwaarde zal dit dus resulteren in een hoger gemiddeld tarief.  

 

De Tijd : Fiscus start met de bepaling van Kadastraal inkomen van buitenlands vastgoed 

Federale overheid Financiën : Kadastraal inkomen in het buitenland gelegen onroerend goed 

Federale overheid Financiën : AANGIFTEFORMULIER 

 

..

 

 

..