Boekhouding als leidraad

Een goed gevoerde boekhouding geeft je een schat aan informatie. Het is een leidraad die je helpt bij het nemen van (management)beslissingen. Met correcte en up-to-date cijfers kan je je budgetten analyseren en bijsturen, nieuwe budgetten opstellen en provisies aanleggen voor toekomstige investeringen.

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs