Btw-aangifte, jaarrekening en balans opstellen

Per maand, kwartaal of jaar stellen we de btw-aangifte voor je op. We maken je jaarrekening en geven je resultaten weer in een balans. En natuurlijk vertellen we je graag in mensentaal wat die cijfers inhouden, hoe je ze moet interpreteren: wat goed loopt en waar stuur je beter bij.

Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV)

Het WVV treedt in werking op 01/05/2019 met volgende belangrijke data : 

- 01/05/2019 : nieuwe vennootschappen die vanaf 01/05/2019 worden opgericht moeten onmiddellijk de nieuwe wetgeving toepassen

- 01/01/2020 : bestaande vennootschappen die hun statuten wijzigen moeten de nieuwe wet implementeren 

- 01/01/2024 : bestaande vennootschappen moeten voor die datum de statuten aanpassen

 

Kom eens langs