Aangifte via een mandataris (Accountant ,...)

11/05/2023

 

 

Ieder type mandaat geeft toegang tot een welbepaalde elektronische toepassing van de publieke sector. De volmachthouder kan de handeling die in het mandaat gesteld is pas uitvoeren nadat het mandaat door beide partijen "voor akkoord" werd aanvaard. Een fiscaal mandaat geeft ons de mogelijkheid om uw fiscale documenten via elektronische weg in te dienen en/of te consulteren. In volgende stappen laten wij U zien hoe U dit mandaat kan activeren. 

Momenteel zijn volgende mandaten beschikbaar : 

Personenbelasting : 

  • Tax-on-web PB : indienen van de fiscale aangifte
  • Tax-on-web BNI/NP : fiscale aangifte voor niet inwoners
  • Myminfin : fiscaal dossier (raadplegen van diverse documenten : aanslagbiljet , aangifte , woningen, ...)
  • Geschillen : mogelijkheid om bezwaar in te dienen

 

Update itsme® digitale identificatie-sleutel

Vanaf 1 juni 2023 stapt CSAM officieel over op het nieuwe itsme® Digitale identificatie-systeem. Wij van CSAM willen u graag de hoogst mogelijke vorm van veiligheid bieden en daarom hebben wij de keuze gemaakt om de itsme® digitale identificatie-sleutel te verplichten. Als u itsme® nog niet gebruikt verzoeken wij u om uw registratie zo snel mogelijk te voltooien.

 

..

 

 

..