Aangifte via een mandataris (Accountant ,...)

03/06/2021

 

 

Ieder type mandaat geeft toegang tot een welbepaalde elektronische toepassing van de publieke sector. De volmachthouder kan de handeling die in het mandaat gesteld is pas uitvoeren nadat het mandaat door beide partijen "voor akkoord" werd aanvaard. Een fiscaal mandaat geeft ons de mogelijkheid om uw fiscale documenten via elektronische weg in te dienen en/of te consulteren. In volgende stappen laten wij U zien hoe U dit mandaat kan activeren. 

Momenteel zijn volgende mandaten beschikbaar : 

Personenbelasting : 

  • Tax-on-web PB : indienen van de fiscale aangifte
  • Tax-on-web BNI/NP : fiscale aangifte voor niet inwoners
  • Myminfin : fiscaal dossier (raadplegen van diverse documenten : aanslagbiljet , aangifte , woningen, ...)
  • Geschillen : mogelijkheid om bezwaar in te dienen

..

 

 

..