AJ 2023 - inkomsten 2022 : indieningstermijnen

23/05/2023
30 juni 2023

- papieren aagifte

- wijziging voorstel vereenvoudigde aangifte op papier

15 juli 2023

- elektronische aangifte via Tax-on-Web

wijziging voorstel vereenvoudigde aangifte via Tax-on-Web (door belastingplichtige/mandatarissen)

 18 oktober 2023

 - complexe aangifte (door mandatarissen)

complexe aangifte bevat minstens één van de volgende inkomsten

- winsten en/of baten

- bezoldiging bedrijfsleiders

- bezoldiging aan meewerkende echtgenoten / wettelijk samenwonende partners

- buitenlandse beroepsinkomsten

..

 

 

..