COVID-19 : Nieuwe deadlines voor aangiftes & betalingen

24/03/2020

BTW 

Klantenlisting 2019   30/04/2020
BTW aangifte februari Aangifte 06/04/2020
  Betaling 20/05/2020
BTW aangifte maart Aangifte 07/05/2020
  Betaling 20/06/2020
BTW aangifte 1e kwartaal 2020 Aangifte 07/05/2020
  Betaling 20/06/2020

* dit is een uitstel van betaling zonder boetes of intresten

RSZ

Verplichte en volledige sluiting 15/12/2020
Volledige sluiting op eigen initiatief (voorwaarden nog te bepalen 15/12/2020
Onderneming die blijft werken gewone betalingstermijn

Bedrijfsvoorheffing

Maandaangifte Februari            Betaling 13/05/2020
Maandaangifte Maart Betaling 15/06/2020

Kwartaalaangifte - 1e kwartaal

Betaling 15/06/2020

Kwartaalaangifte - 2e kwartaal

Betaling  

 

Personenbelasting & Vennootschapsbelasting

voor een afrekening gevestigd vanaf 12/03/2020 over aanslagjaar 2019 - extra 2 maanden betalingstermijn bovenop de normale vervaldag