COVID-19 : Steunmaatregelen

02/04/2020

Bron : FOD Financiën     FOD Economie     RVA     XERIUS    SD Worx (FAQ Werkgever)   Liantis

Nuttige documenten :    

Aanvraag betalingsuitstel FodFin

  • Op 6 maart 2020 heeft de FOD Financiën enkele steunmaatregelen afgekondigd voor ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus. 

    Deze maatregelen kunnen bestaan uit afbetalingsplannen, vrijstellingen van nalatigheidsintresten, opschorting van boetes voor niet-betaling, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting. 

    De aanvragen voor deze steunmaatregelen moeten ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend. Dat gebeurt per schuld aan de hand van het voormelde formulier dat pas kan worden ingevuld na ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Het document wordt per e-mail of per brief gestuurd naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Links : 

FOD Economie 

FOD Financiën

- Liantis : Personeel - FAQ

RVA - tijdellijke werkloosheid wegens overmacht 

- RSZ : aanvraag afbetalingsplan

SD Worx (FAQ Werkgever)

- Sociale zekerheid : aanvraag tijdelijke werkloosheid overmacht

- Vlaio (Agentschap innoveren & ondernemen) : Steun voor jouw bedrijf - HINDERPREMIE

- VOKA - FAQ

- UNIZO - Coronalijn 

 

 Als werkgever :  -> zie artikel Tijdelijke werkloosheid 

Sociale Bijdragen -> zie artikel COVID-19 : socsiale bijdrage

Overbruggingsrecht -> zie artikel COVID-19 : overbruggingsrecht

Compensatiepremie -> zie artikel COVID-119 : compensatiepremie

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

  • Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds
  • Via eigen ziekenfonds
  • m.v. getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 8 kalenderdagen, vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.