COVID-19 : Sociale bijdrage

06/04/2020

Bron : Xerius

Betalingsuitstel

Welke bijdrage :

Bijdrage Betalingsdatum Uitgestelde betalingsdatum
1e kwartaal 2020 31/03/2020 31/03/2021
2e kwartaal 2020 30/06/2020 30/06/2021
Regularisatie 2018 31/03/2020 31/03/2021
Regularisatie 2018 30/06/2020 30/06/2021

Dien hiervoor je aanvraag in vóór 15 juni 2020 voor het betalingsuitstel van één van beide of beide kwartalen van 2020.

Je doet dat door je sociaal verzekeringsfonds te contacteren

  • aanvraag betalingsuitstel coronavirus,
  • je naam, voornaam en woonplaats,
  • je klantnummer, dat je vindt op je afrekening,
  • je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
  • de sector waarin je actief bent,
  • het kwartaal of de kwartalen waarvoor je uitstel vraagt. 

Is je aanvraag volledig? Dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen. Je zorgt er dan voor dat de bijdragen voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 op onze rekening staan.

Deze voor het tweede kwartaal ten laatste op 30 juni 2021. 

Hou er ten slotte rekening mee dat deze maatregel niet telt voor kwartalen die je al betaalde, of voor een eindafrekening.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.

 

Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.

Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

De vrijstelling vraag je rechtstreeks aan via de portaalsite van de overheid of via een aangetekend schrijven gericht aan je sociaal verzekeringsfonds. 

Hou er rekening mee dat er voor deze periode's geen pensioenrechten ontstaan.

Deze vrijstelling is ook mogelijk voor de regularisaties over het bijdragejaar 2018 (te betalen voor 31/03 en 30/06/20)

 

Betaling eerste kwartaal 2020 laten terugbetale

Werd de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 intussen toch al betaald via domiciliëring, maar vraagt je klant vóór 31/3/2020 alsnog een uitstel van betaling, dan kan hij uitzonderlijk vragen om een terugbetaling van die sociale bijdrage.

 

Domiviliëring ! Annuleer deze als je een uitstel van betaling vraagt