COVID-19 : Overbruggingsrecht - verlenging tot 31/05

08/06/2020

Bron : Overbruggingsrecht in de coronacrisis | Liantis

 

VERLENGING TOT 30/06 -> DEZE AANVRAAG MOET U OPNIEUW INDIENEN , GEEN AUTOMATISCHE VERLENGING

 

Wat is het overbruggingsrecht?

In normale omstandigheden is het overbruggingsrecht bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of definitief hun activiteiten moeten stopzetten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een brand, bij waterschade, bij andere schade aan materiaal of gebouwen, na een faillissement of omdat de inkomsten zéér sterk gedaald zijn. Om zo’n moeilijke periode te overbruggen, kan je als ondernemer tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen op voorwaarde dat je minstens één maand moet sluiten

De regels voor het overbruggingsrecht zijn in tijde van COVID-19 versoepeld !

Voor wie?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen. 

 

Overbruggingsrecht in tijden van corona

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

  • Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft).
  • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting.
  • Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).

Verder moet je in België wonen, mag je tijdens de onderbreking niet als werknemer aan de slag gaan en mag je tijdens de periode van onderbreking geen andere uitkering genieten.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?

  1. Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
  2. Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).

Bestuurders van vennootschappen ?

Verder krijgen we geregeld de vraag of bestuurders nog een bezoldiging mogen ontvangen tijdens een periode van overbruggingsrecht. Het antwoord is ja. De betaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (ook in de vorm van een voordeel alle aard) vormt geen probleem voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Belangrijk is alleen dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Daarop zijn maar enkele uitzonderingen:

  • Kleine taken, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren, mogen wel. Het gaat bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails. Specifiek voor zorgberoepen is intussen bevestigd dat zij die hun activiteit voor minstens 7 dagen onderbreken maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, ook in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.
  • Bedrijven die rechtstreeks door de overheid worden verplicht om gedeeltelijk of volledig te sluiten, komen sowieso in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ook als zij nog gedeeltelijk voortwerken. Denk bijvoorbeeld aan: enkel afhaalmaaltijden, kapperszaken die tijdens de week verder werken, een garagist die zijn toonzaal sluit maar nog spoedherstellingen doet, een kledingzaak die online nog verkoopt, een bakkerij die haar tearoomgedeelte moet sluiten… Kortom: elke zelfstandige bij wie er sprake is van een verplichte - al dan niet gedeeltelijke - sluiting, heeft recht op het overbruggingsrecht, zelfs wanneer hij nog andere activiteiten uitoefent.

 

 Zelfstandige in bijberoep ?

  • Ook zelfstandigen in bijberoep die in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 745,51 euro per kwartaal) komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht corona. Er is geen recht op het overbruggingsrecht als je klant zijn wettelijke voorlopige sociale bijdrage vrijwillig optrekt tot de minimumbijdrage hoofdberoep.
  • Het overbruggingsrecht mag bovendien gecumuleerd worden met een RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid, voor zelfstandigen die ook hun tewerkstelling als werknemer zien wegvallen door de coronacrisis.

Woonplaats 

  • Daarnaast wordt de voorwaarde dat de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats in België moet hebben voor het corona overbruggingsrecht tijdelijk niet toegepast. Let wel, dat geldt alleen als de zelfstandige in België sociale bijdragen betaalt waarmee hij in België sociale rechten opbouwt

Hoe aanvragen ? Contacteer je sociaal verzekeringsfonds en hou ons op de hoogte.