COVID-19 : Overbruggingsrecht - bijberoep

09/04/2020

Bron : Overbruggingsrecht in de coronacrisis | Xerius

 

Wat is het overbruggingsrecht?

In normale omstandigheden is het overbruggingsrecht bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of definitief hun activiteiten moeten stopzetten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een brand, bij waterschade, bij andere schade aan materiaal of gebouwen, na een faillissement of omdat de inkomsten zéér sterk gedaald zijn. Om zo’n moeilijke periode te overbruggen, kan je als ondernemer tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen op voorwaarde dat je minstens één maand moet sluiten

De regels voor het overbruggingsrecht zijn in tijde van COVID-19 versoepeld !

 

Overbruggingsrecht in tijden van corona

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

 • Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft).
 • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting.
 • Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).

Verder moet je in België wonen, mag je tijdens de onderbreking niet als werknemer aan de slag gaan en mag je tijdens de periode van onderbreking geen andere uitkering genieten.

 

 Zelfstandige in bijberoep ?

 • zelfstandigen met startdatum 01/04/2017 of later , komen niet in aanmerking voor een halve uitkering
 • Ook zelfstandigen in bijberoep die in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 745,51 euro per kwartaal) komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht corona. Er is geen recht op het overbruggingsrecht als je klant zijn wettelijke voorlopige sociale bijdrage vrijwillig optrekt tot de minimumbijdrage hoofdberoep.
 • De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen). 

  • Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal:

   • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
   • 807,05 euro/maand (met gezinslast).
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen). 

  • Zij hebben recht op een halve financiële uitkering ten belope van maximaal:

   • 645,85 euro/maand (zonder gezinslast) of
   • 807,05 euro/maand (met gezinslast).

 

 • Het overbruggingsrecht mag bovendien gecumuleerd worden met een RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid, voor zelfstandigen die ook hun tewerkstelling als werknemer zien wegvallen door de coronacrisis.
  •  

Woonplaats 

 • Daarnaast wordt de voorwaarde dat de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats in België moet hebben voor het corona overbruggingsrecht tijdelijk niet toegepast. Let wel, dat geldt alleen als de zelfstandige in België sociale bijdragen betaalt waarmee hij in België sociale rechten opbouwt

Hoe aanvragen ? Contacteer je sociaal verzekeringsfonds en hou ons op de hoogte.