COVID-19 : Nieuwe deadlines voor aangiftes & betalingen

15/04/2020

BTW 

Klantenlisting 2019   30/04/2020
BTW aangifte februari Aangifte 06/04/2020
  Betaling 20/05/2020
BTW aangifte maart Aangifte 07/05/2020
  Betaling 20/06/2020
BTW aangifte 1e kwartaal 2020 Aangifte 07/05/2020
  Betaling 20/06/2020
BTW aangifte april Aangifte 20/05/2020
    20/07/2020

 

 

Sommige btw-herinneringsbrieven zijn verzonden zonder rekening te houden met de coronamaatregelen!

Om technische redenen zijn sommige btw-herinneringsbrieven verzonden zonder rekening te houden met het bijkomende uitstel tot 30 april 2020 voor de indiening van klantenlistings. Ondanks een indiening voor 30 april is er dus in sommige gevallen wel een herinneringbrief verstuurd.

Ook de herinneringsbrieven over de btw-rekening-courant en bijzondere rekeningen houden nog niet altijd rekening met de bijkomende termijnen voor indiening van de btw-aangiften.

Ondanks de verzending van deze herinneringsbrieven houdt de FOD Financien in de verdere procedure wel degelijk rekening met het bijkomende uitstel. Wie zijn klantenlisting of aangifte binnen de bijkomende termijnen heeft ingediend, zal dus geen verdere sancties ondervinden.

Bron : ITAA

* dit is een uitstel van betaling zonder boetes of intresten

RSZ

Verplichte en volledige sluiting 15/12/2020
Volledige sluiting op eigen initiatief (voorwaarden nog te bepalen 15/12/2020
Onderneming die blijft werken gewone betalingstermijn

Bedrijfsvoorheffing

Maandaangifte Februari            Betaling 13/05/2020
Maandaangifte Maart Betaling 15/06/2020
Maandaagnifte April Betaling 15/06/2020

Kwartaalaangifte - 1e kwartaal

Betaling 15/06/2020

Kwartaalaangifte - 2e kwartaal

Betaling  

 

Personenbelasting & Vennootschapsbelasting

voor een afrekening gevestigd vanaf 12/03/2020 over aanslagjaar 2019 - extra 2 maanden betalingstermijn bovenop de normale vervaldag

 

10 Weken uitstel voor wettelijke termijnen : 

  • het houden van een algemene vergadering binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar
  • het neerleggen van de jaarrekening bij de NBB binnen de 7 maanden volgende op de afsluiting van het boekjaar