BTW : OSS (ONE STOP SHOP) - wat zijn de nieuwe regels en hoe verwerk ik dit met Cashaca

OSS: nieuwe BTW regels bij verkoop aan particulieren buiten België (EU)

Beste Cashaca gebruiker,

Vanaf 1 juli dit jaar zijn er nieuwe regels i.v.m. de BTW die u moet aanrekenen bij de verkoop van goederen en diensten aan Europese klanten zonder BTW nummer. Deze nieuwe regels kregen de naam "ONE STOP SHOP" of afgekort "OSS".

Voordien bestond er reeds een gelijkaardige MOSS regeling. De MOSS regeling was echter enkel van toepassing op de online verkoop van diensten. Deze regeling is nu uitgebreid naar praktisch alle verkopen aan EU particulieren buiten België. (Zowel bij verkoop van goederen als diensten)

Verder in deze e-mail vatten we de belangrijkste veranderingen samen en leggen we uit hoe deze een impact hebben op uw boekhouding in Cashaca.

Indien u geïnteresseerd bent in de details van de nieuwe regelgeving verwijzen wij u graag naar de website van de overheid: ONE STOP SHOP (OSS)

Op welke verkopen is deze nieuwe regelgeving van toepassing?

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op de verkoop van zowel goederen als diensten aan niet Belgische EU particulieren. Verkopen aan bedrijven buiten België die over een BTW nummer beschikken vallen hier dus buiten.

Indien u per jaar voor minder dan 10.000 euro verkoopt aan particulieren in andere EU landen mag u deze nieuwe OSS regeling toepassen maar moet u dit niet. Indien u voor meer dan 10.000 euro aan buitenlandse verkopen heeft moet u deze nieuw OSS regeling toepassen.

Welke btw-tarieven moet ik aanrekenen op verkopen binnen Europa?

Indien u deze nieuwe OSS regeling niet toepast blijft de oude manier van werken van toepassing: u rekent op Europese verkopen aan klanten zonder BTW nummer Belgische BTW aan volgens de Belgische tarieven. (in de meeste gevallen dus 21%)

Indien u deze nieuwe OSS regeling toepast dan rekent u niet langer Belgische BTW aan op deze verkopen maar wel BTW volgens de btw-tarieven van het Europees land van uw klant. Indien dit btw-tarief lager is dan het Belgische tarief is de toepassing van OSS dus in uw voordeel. Op deze manier probeert men via de nieuwe OSS regels alle Europese verkopers op btw vlak gelijkwaardig te behandelen.

Welke administratieve formaliteiten moet ik uitvoeren indien ik de nieuwe OSS regeling ga gebruiken?

Indien u vanaf juli de OSS regeling gaat gebruiken (omdat u hiervoor kiest of omdat u hiertoe verplicht bent) dan moet u zich eerst registreren bij OSS via de Intervattoepassing van de Belgische overheid. (handleiding). Deze toepassing zal u in het veld "Keuze van de regeling" enkele opties tonen. U kiest hier "Unieregeling (BE)".

Eens geregistreerd zal u elk kwartaal naast de gebruikelijke kwartaalaangifte via Intervat ook een OSS aangifte moeten indienen. Naar aanleiding van deze OSS aangifte moet u dan ook de verschuldigde BTW op de OSS verkopen storten (in één keer, niet per EU-land). Aangezien de OSS regeling start vanaf 1 juli zal u een OSS aangifte dus pas de eerste keer in oktober moeten indienen.

Hoe verloopt dit praktisch in Cashaca?

Bij de ingaven van verkopen is het niet langer mogelijk om als type klant "Particulier" te kiezen. Vanaf nu zal u moeten kiezen tussen "Belgische particulier" of "Particulier uit EU". Op deze manier kan Cashaca opvolgen of u de drempelwaarde van 10.000 overschrijdt en u indien nodig verwittigen.

Indien u de OSS regeling wilt gebruiken dan moet u de OSS functionaliteit aanschakelen via de instellingen (Menu instellingen > Algemene instellingen > Extra functionaliteiten > OSS functionaliteiten gebruiken).

Eén keer geactiveerd zal er bij de ingaven van een verkoop aan een Europese particulier een extra veld "Verkoop type" getoond worden. Indien het om een OSS verkoop gaat selecteert u dan "OSS verkoop" in dit veld. Cashaca zal deze verkoop dan automatisch op de correct manier opnemen in de kwartaalaangifte en OSS aangifte. Verder is het natuurlijk ook belangrijk dat u bij de klantengegevens het correct land kiest zodat de OSS aangifte correct wordt opgesteld.

De automatisch opgestelde OSS aangifte vindt u terug onder het menu "BTW" in Cashaca.

Nog verdere vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren op contact@cashaca.be indien u nog vragen of twijfels heeft over deze nieuwe regeling.

 

BRON : mailing Cashaca

..

 

 

..